turystyka śląskie

Do Katowic zjechał cały GLOB

W miniony weekend w stolicy województwa śląskiego odbyły XVI Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego. Wśród ponad 300 wystawców z kraju i zagranicy nie mogło zabraknąć Województwa Śląskiego.

Tłumy odwiedzających katowickie targi Ślązaków mogły poznać oferty turystyczne polskich i zagranicznych regionów. Najczęściej pytano o turystykę rowerową i mapy głównych miast województwa. Dużym powodzeniem cieszyły się również mapy i przewodnik po Szlaku Zabytków Techniki.

 

* * *
Promocja Województwa Śląskiego na targach turystycznych możliwa jest dzięki projektowi „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja Turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, na który Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała fundusze z Działania 3.4 Promocja Turystyki RPO WSL.

Partnerami projektu są:
– Związek Gmin Jurajskich
– Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”
– Stowarzyszenie „Region Beskidy”
– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.


Przeczytaj również