turystyka śląskie

E-Certyfikacja Informacji Turystycznej – ZAPRASZAMY!

W ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej, Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do współpracy w procesie E-Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce.

Nowe narzędzie marketingowe POT w oparciu o aplikację TurApka z pewnością ułatwi wszelkie czynności: wprowadzanie wniosków, weryfikację i ocenę wniosków poprzez powołane w Regionalnych Organizacjach Turystycznych (ROT) regionalne komisje certyfikacyjne i współpracę z  Krajową Komisją Certyfikacyjną w POT.

Przeprowadzenie certyfikacji standardów działalności centrów i punktów informacji turystycznej daje możliwość budowania spójnego systemu ustandaryzowanych jednostek informacji turystycznej w kraju. Klasyfikacja takich podmiotów w kategoriach od 1 do 4 gwiazdek wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obsługi turystów krajowych i zagranicznych.

W załączeniu:

Regulamin Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce 2022

Kryteria oceny do regulaminu Certyfikacji Informacji Turystycznej w Polsce 2022

Instrukcja_TurApka_EcertyfikacjaInformacjiTurystycznej_POT_PSIT

Aplikacja do składania wniosków certyfikacyjnych on-line, regulamin, kryteria certyfikacji oraz instrukcja obsługi są również dostępne pod linkiem: https://www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it


Przeczytaj również