turystyka śląskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. folderu informacyjnego o projekcie Śląski System Informacji Turystycznej.

Rozstrzygnięto konkurs ofert na projekt graficzny, skład i druk folderu informacyjnego o projekcie.


Przeczytaj również