turystyka śląskie

Konferencja kończąca projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”

W dniu 26 marca  w Katowicach odbyła się konferencja kończąca projekt „Śląski System Informacji Turystycznej”.

Projekt realizowany był od początku 2011 roku przez Śląską Organizację Turystyczną we współpracy z 5 partnerami subregionalnymi: Stowarzyszeniem „Region Beskidy” z Bielska-Białej, Górnośląskim Związkiem Metropolitalnym z Katowic, Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej OLZA z Cieszyna, Związkiem Gmin Jurajskich z Ogrodzieńca oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku.

Dzięki realizacji projektu powstały 33 nowe Punkty Informacji Turystycznej, które wraz z już istniejącymi stworzyły sieć 67 punktów w całym regionie. Wszystkie Punkty Informacji Turystycznej zostały wyposażone w meble zgodne z identyfikacją wizualną projektu oraz sprzęt cyfrowy. Ukazały się wydawnictwa informacyjno-promocyjne (mapy turystyczne, informatory, przewodniki turystyczne) w łącznym nakładzie 890 tysięcy egzemplarzy. Jednolicie oznakowano również dojście/dojazd do wszystkich Punktów Informacji Turystycznej. W ramach projektu wykonano kompleksowe drogowe oznakowanie turystyczne wskazujące dojazd do niemal 200 atrakcji turystycznych na terenie województwa (łącznie 810 tablic drogowych).

W ramach projektu zainstalowano 101 infokiosków, które służą turystom po godzinach otwarcia PIT lub w miejscach ruchu turystycznego gdzie nie ma punktów informacji.

Do punktów informacji turystycznej trafiło 1043 audioprzewodniki z nagranymi audiowycieczkami będącymi propozycją zwiedzania okolicy oraz okolicznymi trasami turystycznymi (pieszymi, rowerowymi, nordic walking). Wyznaczono ok. 5 tys. km tras turystycznych pieszych i rowerowych w  systemie GPS.

W ramach projektu przebudowano portal www.slaskie.travel, w którym znalazła się bogata baza noclegowa i gastronomiczna, opisy i zdjęcia  dla  1500  atrakcji turystycznych w 4 wersjach językowych, 250 wirtualnych wycieczek po regionie i obiektach turystycznych, propozycje tras turystycznych i kalendarium wydarzeń. Ponadto stworzono serwisy tematyczne poświęcone markowym produktom turystycznym, takim jak:

  • Szlak Zabytków Techniki (www.zabytkitechniki.pl),
  • Śląskie Smaki (www.slaskiesmaki.pl),
  • Szlak Orlich Gniazd (www.orlegniazda.pl)
  • oraz serwisy regionalne poświęcone poszczególnym, charakterystycznym obszarom takim jak
  • Beskidy i Śląsk Cieszyński (www.beskidy.slaskie.travel; www.slaskcieszynski.slaskie.travel),
  • Jura Krakowsko-Częstochowska (www.jura.slaskie.travel),
  • Metropolia Silesia (www.metropolia.slaskie.travel),
  • Subregion Zachodni Województwa Śląskiego (www.subregionzachodni.slaskie.travel).

Zachęcamy nie tylko  do odwiedzenia www.slaskie.travel , ale również  Punktów Informacji Turystycznej, zapoznania się z nowymi wydawnictwami i skorzystania z audiowycieczek, które niejednokrotnie zaskoczą ciekawostkami związanymi z naszym regionem.


stopka UE na WWW okrojna

 


Przeczytaj również