turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej

Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia kolejnego konkursu na wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Na zgłoszenia czekamy do 10 marca 2014 r. Decyduje data wpłynięcia wniosku do siedziby ŚOT.

Przyznane dofinansowanie będzie należało rozliczyć do końca listopada 2014 r.

Wniosek- dofinansowanie członków ŚOT 2014

 regulamin konkursu dla członków 2014

Wzór rozliczenia


Przeczytaj również