turystyka śląskie

Konkurs dla członków Śląskiej Organizacji Turystycznej 2019

Zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 25 stycznia 2019 r. podjęto zasady dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków ŚOT w 2019 roku. Zasady wraz z formularzem wniosku dostępne są do ściągnięcia poniżej:

Załącznik 1 do uchwały nr 1- Zasady wspierania członków ŚOT 2019.pdf
Załącznik 1 do uchwały nr 1- Zasady wspierania członków ŚOT 2019.doc

Projekty należy składać w siedzibie Śląskiej Organizacji Turystycznej osobiście lub pocztą tradycyjną na adres ŚOT w terminie do 28 lutego 2019 r.

W przypadku dostarczenia do ŚOT wniosku w formie elektronicznej (mailowo) konieczne jest dostarczenie także formy drukowanej/papierowej wraz z załącznikami w postaci wstępnych projektów/koncepcji wydawnictwa, o których mowa w niniejszych zasadach.

W przypadku przesłania pocztą decyduje data nadania przesyłki.

Osobą do kontaktu ws. konkursu na dofinansowanie działań jest p. Agnieszka Łach tel. 32 207 207 3, agnieszka.lach@slaskie.travel


Przeczytaj również