turystyka śląskie

Od 2016 roku rusza promocja polskiej turystyki medycznej zagranicą

Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną realizować będzie w latach 2016-2018 w ramach działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  branżowy program promocji dedykowany usługom prozdrowotnym i turystyce medycznej w Polsce.

Potencjał jaki stwarza dla przedsiębiorców realizacja tego projektu w celu wypromowania na rynkach zagranicznych Polski jako silnej marki w zakresie usług prozdrowotnych, w tym usług medycznych, rehabilitacyjnych, uzdrowiskowych, ale również Welless i SPA wydaje się być ogromny. Jest to również szansa dla regionalnych przedsiębiorców na promocję na rynkach zagranicznych oraz zaprezentowanie potencjalnych nabywcom usług prozdrowotnych swojej unikalnej oferty.

W związku z powyższym zainteresowane projektem podmioty prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej podstawowych kwestii związanych z programem.

ANKIETA dostępna jest pod adresem: http://spss.pot.gov.pl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=TURYSTYKA_PROZDROWOTNA_OK

Prezentacja dotyczącą projektu znajduje się: Projekt usługi prozdrowotne.pdf

Ewentualne uwagi dotyczące projektu przyjmowane są do dnia 30 listopada 2015r. na adres mailowy Dyrektora Biura Projektów Unijnych – Piotra Tatary tj.: piotr.tatara@pot.gov.pl

 

 


Przeczytaj również