turystyka śląskie

Odpowiedź na zapytanie dot. pkt. III pkt. 2 SIWZ

W odpowiedzi na zapytanie dot. pkt. III nie znajduje się żadna sugestia dotycząca metod i technik badawczych zastosowanych do zbadania ruchu turystycznego w województwie śląskim.


Przeczytaj również