turystyka śląskie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. opracowania koncepcji metodologicznej oraz wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2010 (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku województwa oraz oceny działań promocyjnych i sporządzenie raportu końcowego na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i zgodnie ze złożoną ofertą.


Przeczytaj również