turystyka śląskie

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zawiadamiam, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp postępowanie Nr ŚOT/1/2008 zostaje unieważnione.


Przeczytaj również