Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

13 lip, 2007 | Aktualności, Zamówienia

Cyfrowy System Informacji Turystycznej (CSIT) dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski)Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn.zm.)

z a w i a d a m i a m,

że w postępowaniu Nr SOT/1/2007 – „Cyfrowy System Informacji Turystycznej dla województwa śląskiego w czterech wersjach językowych (polski, angielski, niemiecki, rosyjski”- za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez CONCEPT INTERMEDIA Marek Jagodziński, ul. Wodociągowa 18A, 87-100 Toruń.
Wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę i oferta ta uzyskała największą ilość punktów – 100 – liczoną według wzoru podanego w SIWZ, w jedynym kryterium oceny – cena.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono 1 ważną ofertę.

Katowice, dnia 13 lipca 2007 r.

Pozostałe w tej kategorii

XVIII Festiwal Śląskie Smaki za nami

XVIII Festiwal Śląskie Smaki za nami

Za nami XVIII Festiwal „Śląskie Smaki”! W tym roku wydarzenie odbyło się na rynku w Tarnowskich Górach w dniu 2.06.2024 r. W konkursie kulinarnym wzięło udział 17 drużyn. Remigiusz Rączka – koordynator konkursowego Jury podkreślał, że rywalizacja była naprawdę...

czytaj dalej
Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się 6...

czytaj dalej