turystyka śląskie

Ogólnopolskie Forum POT ROT i LOT w śląskim

Forum POT 029smW dniach 2  do 4 października w województwie śląskim odbyło się  Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, z udziałem Dyrektorów Polskich Ośrodków Informacji Turystycznej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej (w tym Prezesa POT – Rafała Szmytke).
Tegoroczne spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją i rozwojem turystyki miało miejsce na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w Zawierciu. Wydarzenie uświetniła swoją obecnością również Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Katarzyna Sobierajska.
Na Forum poruszane zostały m.in. tematy pozyskiwania funduszy unijnych w celu rozwoju polskiej turystyki,  finansowania działalności Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz nowej wizualizacji wybranych produktów turystycznych – wspólnego projektu Polskiej Organizacji Turystycznej i Regionalnych Organizacji Turystycznych. Drugiego dnia Forum Śląska Organizacja Turystyczna we współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” zorganizowała wieczorny pobyt przedstawicieli POT-ROT-LOT w siedzibie Zespołu w Koszęcinie połączony ze zwiedzaniem Pałacu – obecnej siedziby ZPIT „Śląsk”.


Ostatni dzień tj. 4 października przeznaczono na wycieczkę Szlakiem Orlich Gniazd (ubiegłoroczny laureat najwyższej nagrody konkursu na najlepszy produkt turystyczny – Złoty Certyfikat POT).

1 października, w przeddzień rozpoczęcia Forum POT – ROT – LOT Śląska Organizacja Turystyczna zorganizowała study tour po wybranych miejscach i atrakcjach woj. śląskiego dla Dyrektorów ośrodków zagranicznych i przedstawicieli POT. Trasa podróży biegła przez Katowice (katowicka Strefa Kultury w tym nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Nikiszowiec), Pszczynę (Zagroda Żubrów, Muzeum Zamkowe) oraz Zabrze (Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego „Guido”, gdzie oprócz zwiedzania odbyły się obrady wewnętrzne Polskiej Organizacji Turystycznej).

 

 


Przeczytaj również