turystyka śląskie

Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonania badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2010

Przetarg nieograniczony. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania koncepcji metodologicznej oraz wykonania badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2010 (z uwzględnieniem turystyki biznesowej) oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny działań promocyjnych oraz sporządzenie raportu końcowego zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.


Przeczytaj również