turystyka śląskie

Plakaty promocyjne Marek Turystycznych województwa śląskiego

W maju 2021 r. wydrukowane zostały plakaty promocyjne Marek Turystycznych województwa śląskiego:

w nakładzie 7 x 20 (140) egzemplarzy.

Plakaty są wykorzystywane w działaności promocyjnej Śląskiej Organizacji Turystycznej.Przeczytaj również