turystyka śląskie

Postępy projektu Śląski System Informacji Turystycznej

Trwa realizacja kolejnych prac w ramach wdrażanego przez ŚOT unijnego projektu Śląski System Informacji Turystycznej. Do końca grudnia na drogach śląskiego pojawi się aż 810 nowych turystycznych znaków drogowych. Na ukończeniu są też prace merytoryczne nad nowymi przewodnikami po wszystkich subregionach województwa.Charakterystyczne, brązowe znaki będą prowadziły turystów do 197 atrakcji turystycznych naszego regionu. Wszystkie obiekty, do których będą prowadziły znaki, z pewnością zostaną opisane w przewodnikach, które już wiosną przyszłego roku będą dostępne w sieci informacji turystycznej w śląskim. Opracowywanych jest aż 5 przewodników – każdy z nich poświęcony będzie innemu obszarowi województwa:

  • Jura Krakowsko-Częstochowska i okolice
  • Aglomeracja Górnośląska i okolice
  • Subregion Zachodni Województwa Śląskiego
  • Śląsk Cieszyński
  • Beskidy

Wydany zostanie również jedno wydawnictwo poświęcone atrakcjom całego regionu.

 


Przeczytaj również