turystyka śląskie

Przetarg na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego

Śląska Organizacja Turystyczna ogłasza przetarg na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego.
Komplet dokumentów opisujących przedmiot przetargu, warunki udziału oraz termin składania ofert znajduje się poniżej:Przeczytaj również