turystyka śląskie

Ruszył konkurs na dofinansowanie działań członków ŚOT w 2023 roku

Śląska Organizacja Turystyczna  rozpoczęła przyjmowanie wniosków na  dofinansowanie działań członków ŚOT w 2023 r.

W roku bieżącym Śląska Organizacja Turystyczna przewiduje wsparcie dla działań Członków ŚOT ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym w dwóch priorytetach:

Priorytet 1: wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej,

Priorytet 2: wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję regionalnych marek turystycznych województwa śląskiego (Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska, Kraina Górnej Odry).

Wnioski o dofinansowanie można składać  do 15 marca 2023 r.

Szczegóły konkursu (Zasady wsparcia, formularz wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór sprawozdania oraz wzór informacji o dofinansowaniu) w załączonych dokumentach.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu – Priorytet 1 jest P. Agnieszka Czachura-Łach, tel. 32 207 207 3,  agnieszka.lach@slaskie.travel

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu – Priorytet 2 jest P. Iwona Pakuła-Błoch, tel. 32 207 207 3,  iwona@slaskie.travel

zasady dofinansowania – promocja 2023
wniosek o dofinansowanie – promocja 2023_zał. nr 1 do zasad dofinansowania
umowa o dofinansowanie’ – promocja 2023_zał. nr 2 do zasad dofinansowania
sprawozdanie z realizacji projketu – promocja 2023_zał. nr 3 do zasad dofinansowania
Informacja o dofinansowaniu – zał. nr 4 do zasad dofinansowania


Przeczytaj również