Śląskie eliminacje do konkursu na Certyfikat POT rozpoczęte!

06 lip, 2009 | Aktualności, Konkursy

Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej”. Na zgłoszenia czekamy do 15 sierpnia.

Kto zdobędzie certyfikat POT?

Do konkursu można zgłaszać wydarzenia, imprezy, obiekty, szlaki i całe obszary z terenu województwa śląskiego, które mieszczą się w definicji produktu turystycznego*.

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej oraz cykliczne imprezy – Festiwal „Śląskie Smaki”® i Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymał również Szlak Zabytków Techniki, który dodatkowo w 2008 roku został uznany za najlepszy produkt turystyczny w kraju i wyróżniony Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej. Czy kolejne produkty turystyczne województwa śląskiego powtórzą ten sukces? To zależy również od Państwa.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na sugestie dotyczące produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do połowy sierpnia. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki.
Formularz zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej.
Wnioski należy przesłać mailem (basia@silesia.travel), bądź pocztą (Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice).

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze – powołana przez Zarząd ŚOT – Kapituła Konkursowa. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona na początku września.

Zapraszamy do wspólnych działań na rzecz promocji śląskiego, regionu z pozytywną energią!

Informacji o regionalnym etapie konkursu udziela Barbara Salamon-Szympruch (basia@silesia.travel, tel. 032 207 207 1).

* Produkt turystyczny:
– Wydarzenie – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
– Impreza – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
– Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
– Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
– Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:
1. Atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów (ocena własna członka Kapituły na podstawie doświadczenia zawodowego w turystyce)
2. Oddziaływanie na zjawisko sezonowości (termin realizacji i długość funkcjonowania produktu w ciągu roku)
3. Dostępność, różnorodność, spójność oferty turystycznej produktu turystycznego na rynku turystycznym w kraju i za granicą (stopień komercjalizacji produktu turystycznego)
4. Efektywność montażu finansowego na rozwój produktu (m.in. różnorodność źródeł i sposobów finansowania, wielkość nakładów)
5. Dynamika ruchu turystycznego związana z produktem turystycznym
6. Zgodność ze Strategią Marketingową Polski oraz regionalnymi programami rozwoju produktów turystycznych
7. Sposób funkcjonowania i perspektywy dalszego rozwoju (m.in. kwestie własności, zarządzania, współpracy – sieciowość)
8. Generowanie rozwoju ekonomicznego obszaru produktu turystycznego
9. Przygotowanie formalne wniosku.

Pozostałe w tej kategorii

XVIII Festiwal Śląskie Smaki za nami

XVIII Festiwal Śląskie Smaki za nami

Za nami XVIII Festiwal „Śląskie Smaki”! W tym roku wydarzenie odbyło się na rynku w Tarnowskich Górach w dniu 2.06.2024 r. W konkursie kulinarnym wzięło udział 17 drużyn. Remigiusz Rączka – koordynator konkursowego Jury podkreślał, że rywalizacja była naprawdę...

czytaj dalej
Dotacje dla branży HoReCa

Dotacje dla branży HoReCa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego. To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się 6...

czytaj dalej