turystyka śląskie

Śląskie na Targach LATO

Na warszawskich targach LATO 2010 Śląska Organizacja Turystyczna zaprezentowała bogatą ofertę turystyczną województwa śląskiego.Podczas dni targowych, stoisko licznie odwiedzali goście ze stolicy pytając o walory turystyczne regionu. Wielkim powodzeniem cieszył się przewodnik „Od Jury po Beskidy” oraz folder Szlaku Zabytków Techniki. Pytano o walory naturalne i kulturowe, sposoby spędzania czasu wolnego a więc aktywny wypoczynek (ścieżki rowerowe) turystykę familijną (atrakcje dla dzieci) oraz ofertę wypoczynkowo-edukacyjną dla szkół.

* * *
Promocja Województwa Śląskiego na targach turystycznych możliwa jest dzięki projektowi „Śląskie. Pozytywna energia. Promocja Turystyczna województwa śląskiego na targach krajowych wraz z publikacją materiałów informacyjnych i promocyjnych”, na który Śląska Organizacja Turystyczna pozyskała fundusze z Działania 3.4 Promocja Turystyki RPO WSL.
Partnerami projektu są:
– Związek Gmin Jurajskich
– Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”
– Stowarzyszenie „Region Beskidy”
– Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego


Przeczytaj również