turystyka śląskie

Studium wykonalności projektu 3.4 – wybór najkorzystniejszej oferty

Śląska Organizacja Turystyczna, po zaznajomieniu się z ofertami, które wpłynęły na zapytanie ofertowe, przedstawia protokół z porównania ofert, dotyczących przygotowania Studium Wykonalności Projektu w ramach Działania 3.4. Promocja turystyki Priorytet III. Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Przeczytaj również