turystyka śląskie

Szkolenie Podatkowe JPK z uwzględnieniem branży turystycznej

Polska Izba Turystyki zaprasza na szkolenie „JEDNOLITY PLIK KONTROLNY ze szczególnym uwzględnieniem branży turystycznej”.

Od 1 października obowiązują nowe zasady prowadzenia rejestru VAT. To szczególnie ważne dla branży turystycznej.
Sprawdź, czy Twoja księgowa stosuje te zasady! Każdy błąd to 500 zł kary!

Szkolenie poprowadzi, doskonale Państwu znana p. Justyna Zając Wysocka, radca prawny, doradca podatkowy Polskiej Izby Turystyki.

Termin szkolenia: 27.10.2020 r., godz.10-14 / platforma wideokonferencji ZOOM
Termin zgłoszeń: do dnia 20.10.2020 r.
Ilość miejsc ograniczona, bez możliwości nagrywania i udostępniania.

Cena dla członków PIT 100 PLN (+ 23% VAT)
Cena dla pozostałych osób 200 PLN (+ 23% VAT)

Rejestracja osób jest możliwa tylko i wyłącznie przez link aktywacyjny do systemu konferencyjnego COFFEE https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=1089
W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko osoby biorącej udział w szkoleniu. Akceptowane będą jedynie te osoby, które maja właściwy, tj. zgodny ze zgłoszeniem opis na ZOOM-ie.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
  a) Jaki był cel wprowadzenia JPK?
  b) Dotychczasowy zakres wykorzystania danych ujęcie krajowe i międzynarodowe
  c) Zmiany w JPK_FA (3) w porównaniu do JPK_FA (2)
  d) JPK_VAT dla małych podatników
  2. Jaki jest interfejs usług w JPK?
  a) Informatyczne znaczenie generowanych plików w formacie XML
  b) Opis interfejsu JPK_VAT jak się po nim płynnie poruszać?
  3. JPK w odniesieniu do zagranicznych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT
  4. Końcowa struktura JPK
  a) Ujmowanie ksiąg rachunkowych
  b) Zespoły, kategorie i podkategorie konta
  c) Struktura wyciągów bankowych
  d) Struktura magazynu
  e) Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, w tym struktura faktur VAT
  5. Jak dostosować system informatyczny do wymagań JPK?
  a) Identyfikacja systemów IT pod kątem zawartości danych z perspektywy poszczególnych struktur
  b) Mapowanie danych w systemie do pól określonych w JPK
  c) Sprawne generowanie pliku JPK
  d) Jak przyporządkowywać dane potrzebne do JPK z danymi zawartymi w księdze głównej, księgowaniu wyciągów bankowych czy też systemów magazynowych
  6. Zakres kontroli dokonywanej przez organy podatkowe oraz sankcje za nieterminowe złożenie
  a) Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?
  b) Na co zwrócić uwagę podczas kontroli podatkowej?
  c) Jakie są sankcje za nierzetelne prowadzenie JPK?
  7. Zmiany w JPK od 1 października 2020 roku
  1. Jak ma wyglądać nowa struktura JPK_VAT?
  2. Deklaracje miesięczne i kwartalne (JPK_V7M i JPK_V7K)
  3. Nowe zasady znakowania faktur
  4. Nowe kategorie uwzględnienia sprzedaży i zakupów

Szczegółowych informacji udziela : Polska Izba Turystyki www.pit.org.pl


Przeczytaj również