turystyka śląskie

Szkolenie z zarządzania portalem www.slaskie.travel

W dniach 9-10 kwietnia 2014 r. odbyło się szkolenie z administracji i zarządzania portalem www.slaskie.travel. Uczestnicy szkolenia- pracownicy Punktów Informacji Turystycznej oraz osoby związane z promocją regionu nabyli umiejętności z zakresu zarządzania treścią, biblioteką multimediów, podserwisami oraz Intranetem.  Każda z informacji zamieszczonych na portalu będzie dostępna dla turysty również poprzez infokioski oraz urządzenia mobilne. W szkoleniu łącznie wzięło udział 78 osób.


Przeczytaj również