turystyka śląskie

Szukamy produktu turystycznego roku – konkurs na Certyfikat POT 2015

certyfikat-polskiej-organizacji-turystycznej-logo

Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2015”. Do konkursu można zgłaszać wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i całe obszary z terenu województwa śląskiego. Na zgłoszenia czekamy do 10 sierpnia 2015 r.

 

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej, Zamek Ogrodzieniec, Festiwal i Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”® czy Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymały również Szlak Zabytków Techniki i Szlak Orlich Gniazd, które w kolejnych latach (2008 i 2012)  zostały uznane najlepszymi produktami turystycznymi w kraju i wyróżnione Złotymi Certyfikatami Polskiej Organizacji Turystycznej.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na sugestie dotyczące produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do 10 sierpnia 2015 r. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki.

Formularze zgłoszenia oraz regulamin konkursu są dostępne w załącznikach poniżej. Wnioski należy przesłać mailem (basia@silesia.travel), bądź pocztą na adres:  Śląska Organizacja Turystyczna, ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.  Decyduje data wpływu wniosku do ŚOT.

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze  powołana przez Zarząd ŚOT Kapituła Konkursowa. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona do 24 sierpnia br.

* * *
Czekamy na zgłoszenia skomercjalizowanych produktów turystycznych z terenu całego województwa śląskiego, które wpisują się w następujące kategorie:
Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.
Impreza turystyczna/ pakiet usług turystycznych – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.
Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy.
Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą.
Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:
1.   Atrakcyjność  produktu turystycznego z punktu widzenia turystów
2.   Dostępność  dla turysty
3.   Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu turystycznego.
4.   Wykorzystanie innowacji  w rozwoju produktu
5.   Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju produktu.
6.   Podjęte działania promocyjne
7.   Gospodarcze i społeczne znaczenie produktu turystycznego na rozwój regionu
8.   Perspektywy dalszego rozwoju produktu
9.   Zgodność  z Marketingową  strategi ą  Polski w sektorze Turystyki na lata 2012 –  2020

Zachęcamy do wspólnego promowania produktów turystycznych i atrakcyjności naszego  regionu.

Regulamin XIII edycji konkursu można pobrać tutaj:  Regulamin_XIII_edycji_Konkursu_Certyfikat_POT.

Formularz zgłoszenia produktu do śląskiego etapu regionalnego znajduje się tutaj: Konkurs-2015-Najlepszy-produkt-turystyczny.


Przeczytaj również