turystyka śląskie

Szukamy produktu turystycznego roku – konkurs na Certyfikat POT 2016

CERTYFIKAT-2016Zapraszamy do wzięcia udziału w regionalnym etapie konkursu na „Najlepszy produkt turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2016”. Do konkursu można zgłaszać wydarzenia cykliczne, imprezy turystyczne, obiekty, szlaki i całe obszary z terenu województwa śląskiego. Na zgłoszenia czekamy do 30 września 2016 r.

W poprzednich edycjach konkursu wśród wyróżnionych przez POT produktów turystycznych były m. in. Zabrze – miasto turystyki przemysłowej, Zamek Ogrodzieniec, Festiwal i Szlak Kulinarny „Śląskie Smaki”®, Industriada czy Tydzień Kultury Beskidzkiej. Certyfikat otrzymały również Szlak Zabytków Techniki i Szlak Orlich Gniazd, które w kolejnych latach (2008 i 2012) zostały uznane najlepszymi produktami turystycznymi w kraju i wyróżnione Złotymi Certyfikatami Polskiej Organizacji Turystycznej.

Czy kolejne produkty turystyczne województwa śląskiego powtórzą ten sukces? To zależy również od Państwa.

Śląska Organizacja Turystyczna czeka na zgłoszenia oraz wypełnione wnioski produktów turystycznych, które mają wziąć udział w konkursie do 30 września 2016 r. Zgłaszać je mogą samorządy terytorialne i gospodarcze, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje i twórcy produktów turystycznych, stowarzyszenia i fundacje turystyczne oraz przedsiębiorcy i organizatorzy turystyki.

Zgłoszenia należy składać poprzez formularz dostępny w aplikacji internetowej pod adresem: www.konkurs.pot.gov.pl/konkurs/.

Trzy produkty turystyczne, które zostaną zgłoszone do etapu ogólnopolskiego, wybierze powołana przez Zarząd ŚOT Kapituła Konkursowa. Decyzja Kapituły zostanie ogłoszona do 15 października br.

 

* * *

Czekamy na zgłoszenia skomercjalizowanych produktów turystycznych z terenu całego województwa śląskiego, które wpisują się w następujące kategorie:

– Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni.

– Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna  – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki.

– Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mający z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy,

– Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą,

– Obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretna lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

 

Kryteria merytorycznej oceny zgłoszeń są następujące:

  1. Atrakcyjność produktu turystycznego z punktu widzenia turystów
  2. Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu
  3. Wykorzystanie innowacji w rozwoju produktu
  4. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w rozwoju produktu i jego promocji
  5. Podjęte działania promocyjne
  6. Gospodarcze, społeczne i ekonomiczne znaczenie produktu turystycznego dla rozwoju regionu
  7. Perspektywy dalszego rozwoju
  8. Zgodność z „Marketingową strategią  Polski w sektorze turystyki na lata 2012 –  2020” oraz Planem Działania POT na lata 2016-2017”

Zachęcamy do wspólnego promowania produktów turystycznych i atrakcyjności naszego regionu.

Regulamin XIV edycji konkursu można pobrać tutaj: Regulamin XIV edycji Konkursu

W razie pytań prosimy o kontakt: Magdalena Polok, magda@slaskie.travel, tel. 32 207 207 3


Przeczytaj również