turystyka śląskie

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu w dniu 29 maja 2017 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Śląskiej Organizacji Turystycznej. Przedmiotem obrad było zatwierdzenie sprawozdania finansowego ŚOT za rok 2016 oraz udzielenie Zarządowi absolutorium za ubiegły rok. W związku z upływem 4-letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej podsumowano również ten okres działalności organizacji i dokonano wyboru władz na nową kadencję na lata 2017-2021.

Zachęcamy do zapoznania się z krótkimi prezentacjami dot. działalności organizacji w roku 2016 oraz w kadencji 2013-2017.Przeczytaj również