turystyka śląskie

Wybieramy Najlepsze Europejskie Destynacje Turystyczne

Konkurs EDEN to prestiżowy plebiscyt zainicjowany przez Komisję Europejską w 2006 roku. Jego celem jest wyłanianie najlepszych destynacji w całej Europie, które nie tylko posiadają bardzo ciekawą i różnorodną ofertę dla turystów, ale również w których z wyjątkowym zaangażowaniem dba się o środowisko przyrodnicze, lokalne dziedzictwo kulturowe, a także gdzie podejmowane są starania o poprawę sytuacji ekonomicznej osób, które tam mieszkają (WIĘCEJ).

Tegoroczna edycja poświęcona jest „Turystyce i lokalnej gastronomiii” a prawo zgaszania kandydatur do konkursu przysługuje Regionalnym i Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom, twórcom produktów i szlaków turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom oraz zainteresowanym podmiotom.

Zgłoszenia kandydatur odbywa się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w aplikacji internetowej znajdującej się na stronie: www.edenpolska.pl. Każda kandydatura musi być zgłoszona na osobnym formularzu zgłoszeniowym. Regulamin dostępny jest TUTAJ.

Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja 2015 r., oficjalna gala rozdania nagród i ogłoszenia zwycięzców odbędzie się 11 czerwca. Serdecznie zapraszamy do udziału.

 


Przeczytaj również