turystyka śląskie

Zapytanie dot. zapytania ofertowego na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego

Odpowiedź na pytanie, które wpłynęło do Śląskiej Organizacji Turystycznej w dniu 20 października 2015 r. w związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie i instalację oraz uzupełnienie oznakowania drogowego Szlaku Zabytków Techniki oraz pozostałych atrakcji turystycznych województwa śląskiego. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załączonym dokumentem.


Przeczytaj również