turystyka śląskie

Zmiana w zapytaniu ofertowym – Śląskie Smaki

Informujemy, że 9 lipca 2010 r. zostało poprawione zapytanie ofertowe dotyczące wydawnictwa „Śląskie Smaki”.

Dodatkowa informacja:

Skład i druk wydawnictwa obejmie 3 wersje językowe: polską, angielską oraz niemiecką.
Nakład wydawnictwa w wersji niemieckiej: 1 500 szt.
Nakład wydawnictwa w wersji angielskiej: 1 500 szt.
Wersja polska: pozostała część nakładu.
W związku z powyższym przedłużeniu ulega termin składania ofert. Oferty składać należy do 13.07.2010 r. do godziny 14.00.

Teksty do wydawnictwa w trzech wersjach językowych oraz zdjęcia dostarczy Zamawiający w terminie do 16.07.2010 r.

W ofercie prosimy podać łączny nakład wydawnictwa w trzech wersjach językowych.

Za zaistniałe nieporozumienie przepraszamy. Jednocześnie informuję, że inne punkty specyfikacji wydawnictwa pozostają bez zmian.


Przeczytaj również