turystyka śląskie

Zmiany w Zarządzie Śląskiej Organizacji Turystycznej

W dniu 29 maja 2019 r. podczas spotkania Zarządu ŚOT, które odbyło się w Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu nastąpiły zmiany
w składzie władz Organizacji.

Zarząd dookoptował do swojego składu: p. Wojciecha Dziąbka i p. Adama Wawocznego – przedstawicieli Województwa Śląskiego oraz p. Wojciecha Czyżewskiego – przedstawiciela Miasta Dąbrowa Górnicza.

Na posiedzeniu Zarządu odbyły się również wybory Prezesa ŚOT, ktorym wybrany został p. Adam Wawoczny zastępując tym samym sprawującego funkcję w latach 2017-2019 – Jarosława Klimaszewskiego – Prezydenta Miasta Bielsko-Biała. 

Posiedzenie Zarządu zakończyło zwiedzanie Sztolni Królowa Luiza.Przeczytaj również