turystyka śląskie

Analiza rynków zagranicznych POT

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowaną przez Polską Organizację Turystyczną analizą rynków zagranicznych za rok 2011. Opracowanie dotyczy krajów, w których działają Polskie Ośrodki Informacji Turystycznej. Materiał opracowany został na podstawie sprawozdań POIT.

Analiza rynków zagranicznych – POIT-2011


Przeczytaj również