turystyka śląskie

Inauguracja projektu „Polskie Marki Turystyczne”

Ministerstwo Sportu i Turystyki zainaugurowało właśnie projekt „Polskie Marki Turystyczne”. Będzie on realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i ma na celu wyłonienie
i stworzenie sprzyjających warunków do tworzenia terytorialnych marek turystycznych.

 

Udział w projekcie jest otwarty. Do aplikacji upoważnione są zarejestrowane w Polsce podmioty, których jednym z celów lub zadań jest promocja turystyki. Zgłoszenia przyjmowane są w trybie on-line do 28 lutego br.

Śląska Organizacja Turystyczna zachęca do udziału w projekcie, a z uwagi na rolę jaka została przyznana Regionalnym Organizacjom Turystycznym (ROT), ŚOT ma możliwość wydania rekomendacji dla zgłaszanych marek turystycznych z terenu woj. śląskiego.

Dzięki rekomendacjom ROT możliwe jest uzyskanie dodatkowych punktów przy ocenie zgłoszenia przez MSiT. Wzór rekomendacji umieszczony zostanie na stronie projektu „Polskie Marki Turystyczne”. Pismo o uzyskanie rekomendacji Śląskiej Organizacji Turystycznej należy złożyć wraz z kompletnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym do dnia 22 lutego 2019 r. do biura ŚOT (decyduje data wpływu). Pisma, można również przesyłać droga elektroniczną na adres: info@slaskie.travel (za telefonicznym potwierdzeniem otrzymania).

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się również na stronie: www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl

Polska Marka Turystyki.pdf | Polska Marka Turystyki – Kandydat
Polskie Marki Turystyczne pismo MSIT.pdf
Regulamin_PMT.docx
Załącznik nr 1 do Regulaminu_karta_oceny_02.10.2018
Załacznik_nr_2_do_Regulaminu_formularz_zgłoszeniowy_02.10.2018
Polska Marka Turystyki.pdf | Polska Marka Turystyki – Kandydat


Przeczytaj również