turystyka śląskie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. wyposażenia punktów informacji turystycznej

Niniejszym informujemy o wyborze wykonawcy w przetargu na wyposażenie Punków Informacji Turystycznej nr przetargu ŚOT/1/3.3/2011.
W przetargu ogłoszonym zgodnie z regulaminem przetargu złożono dwie oferty. Zgodnie z regulaminem przetargu dokonano oceny ofert.

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Marell Sp. z o. o. ul. Kasprzaka 33; 41-303 Dąbrowa Górnicza, która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Dokument do pobrania


Przeczytaj również