REGULAMIN "Konkursy slaskie.travel" § 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1. "Akcja" - seria konkursów prowadzonych pod nazwą „Konkursy slaskie.travel” na zasadach określonych Regulaminem. 2. „Konkurs” – pojedynczy element akcji „Konkursy...