turystyka śląskie

Odpowiedź na zapytanie w przetargu na Dostawę wyposażenie punktów informacji turystycznej nr przetargu – ŚOT/1/3.3/2011

W dniu 21.01.2011 (godz. 14.03) do Zamawiającego wpłynęło zapytanie, na które Zamawiający udziela niezwłocznie odpowiedzi.


Przeczytaj również