turystyka śląskie

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań ilościowych i jakościowych ruchu turystycznego w roku 2010 oraz wizerunku województwa śląskiego i oceny działań promocyjnych.


Przeczytaj również