turystyka śląskie

Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie na jej podstawie badań ruchu turystycznego i preferencji turystów odwiedzających województwo śląskie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro Opracowanie koncepcji metodologicznej oraz wykonanie na jej podstawie badań ruchu turystycznego i preferencji turystów odwiedzających województwo śląskie.


Przeczytaj również