turystyka śląskie

Raport Juromania 2019

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z drugą edycją dokumentu pt. „Raport z badania postaw i opinii wobec JUROMANII. Święta Szlaku Orlich Gniazd.”

Celem badania była diagnoza postaw i opinii uczestników JUROMANII, w szczególności uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze związane ze Świętem Szlaku Orlich Gniazd.

Jeden z wniosków badania jest to, że generalna opinia o JUROMANII jest pozytywna i tożsama z wyrażoną w zeszłym roku przez respondentów. Wydaje się więc, że ogólna formuła wydarzenia jest akceptowalna, oczekiwana i atrakcyjna dla uczestników. Pełny raport dostępny jest poniżej:

Raport Juromania 2019 UŚ.pdf


Przeczytaj również