turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2011

Dnia 23 maja 2011 Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 1/II/2011 w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.
W sumie dofinansowanie otrzymało 12 projektów, na łączną kwotę 70 000,00 zł


Przeczytaj również