turystyka śląskie

Konkursy rozstrzygnięte

Rozstrzygnięto konkursy na dofinansowanie działań członków ŚOT w roku 2024

W dniu 18 marca br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej podjął uchwały w sprawie dofinansowania działań Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w roku 2024 ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym Priorytet 1. wsparcie  działalności wydawniczej i promocyjnej oraz Priorytet 2. wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję  regionalnych Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2023

25 kwietnia br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej podjął uchwały w sprawie dofinansowania działań członków Śląskiej Organizacji Turystycznej:- uchwała nr 8/II/2023 w sprawie dofinansowania działań członków Śląskiej Organizacji Turystycznej ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym – Priorytet 1. wsparcie działalności wydawniczej Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań członków ŚOT 2022

22 marca br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej podjął uchwały w sprawie dofinansowania działałn członków ŚOT:- uchwałę 1/III/2022 w sprawie dofinansowania działań członków Śląskiej Organizacji Turystycznej ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym - Priorytet 1.wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej- uchwalę nr Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań członków ŚOT 2021 – infrastruktura

22 kwietnia br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania działań członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w zakresie działań rozwijających i doskonalących oferty i produkty  poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych Marek Turystycznych oraz obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO:Załącznik Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2021

6 kwietnia br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwały w sprawie wsparcia członków Śląskiej Organizacji Turystycznej i dofinansowania działań ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym w dwóch priorytetach: priorytet 1: wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej Czytaj dalej »

Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych z dofinansowaniem projektu

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii organizuje corocznie otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki. Projekt Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych złożony w konkursie, został zakwalifikowany do realizacji w części Turystyka.Akademia Liderów” – to cykl specjalistycznych szkoleń, które odbędą się metodą online/lub hybrydową. Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2020

Dnia 24 kwietnia 2020 r.  Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 1/III/2020 w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.W sumie dofinansowanie otrzymało 11 projektów na 15 zgłoszonych na łączną kwotę 35 300,00 zł.Lista dofinansowanych projektów:  Stowarzyszenie Miłośników Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2019

25 marca br.  Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.W sumie dofinansowanie otrzymało 12 projektów na 14 zgłoszonych - na łączną kwotę 32 500,00 zł.Lista dofinansowanych projektów: Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy - Opracowanie Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2018

Dnia 5 kwietnia 2018 r.  Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 1/II/2018 w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 8 projektów na 9 zgłoszonych na łączną kwotę 27 500,00 zł.

Lista dofinansowanych projektów: 

Związek Gmin i Powiatów Czytaj dalej »

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2017

Dnia 7 lipca 2017 Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 1/III/2017 w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 9 projektów na 12 zgłoszonych na łączną kwotę 32 750,00 zł.

Załącznik do Uchwały 1 Czytaj dalej »