turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2014

Dnia 26 marca 2014 Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął Uchwałę nr 4/II/2014 w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 19 projektów, na łączną kwotę 73 000,00 zł
Dofinansowane wnioski 2014- załacznik do Uchwały nr 4


Przeczytaj również