turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2021

6 kwietnia br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwały w sprawie wsparcia członków Śląskiej Organizacji Turystycznej i dofinansowania działań ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym w dwóch priorytetach:

  1. priorytet 1: wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej
  2. priorytet 2: wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję regionalnych marek turystycznych województwa śląskiego (Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska, Kraina Górnej Odry) oraz obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wykaz projektów obu priorytetów wraz z wysokościami dofinansowania stanowią załączniki do uchwał:
Załącznik do Uchwały 1 dofinansowanie członków ŚOT 2021 Promocja priorytet 1.pdf
Załącznik do Uchwały 2 dofinansowanie członków ŚOT 2021 Promocja priorytet 2.pdf

oraz w w sprawie dofinansowania działań członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w zakresie działań rozwijających i doskonalących oferty i produkty poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych Marek Turystycznych oraz obiektów Światowego Dziedzictwa UNESCO:

Załącznik do Uchwały 3 dofinansowanie członków ŚOT 2021 Infrastruktura.pdf


Przeczytaj również