turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkurs na dofinansowanie działań wydawniczych i promocyjnych członków ŚOT 2019

25 marca br.  Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej przyjął uchwałę w sprawie dofinansowania działań wydawniczych i innych działań promocyjnych członków Śląskiej Organizacji Turystycznej.

W sumie dofinansowanie otrzymało 12 projektów na 14 zgłoszonych – na łączną kwotę 32 500,00 zł.

Lista dofinansowanych projektów:

 1. Lokalna Organizacja Turystyczna Beskidy – Opracowanie graficzne i merytoryczne, przygotowanie do druku i druk wydawnictwa promocyjnego pod tytułem Górskie ścieżki rowerowe Enduro Trails Bielsko-Biała – 3000,00 zł.
 2. Gmina Ogrodzieniec – Gmina Ogrodzieniec – mapa turystyczna – uaktualnienie i wydanie mapy turystycznej gminy – 3000,00 zł.
 3. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Wydanie nowej wersji katalogu „Witaj Przygodo” zawierającego atrakcje turystyczne skierowane dla rodzin z dziećmi – 6000,00 zł.
 4. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – „Obiekty architektury sakralnej i miejsca pielgrzymkowe” – mapa Subregionu Zachodniego (zrywka A3) – 3000,00 zł.
 5. Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku – Wydanie czeskiej wersji mapy atrakcji turystycznych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (zrywka A3) – 1000,00 zł.
 6. Agencja Rozwoju i Promocji Ziemi Pszczyńskiej Sp. z o.o. – Opracowanie i druk materiałów promujących Pokazową Zagrodę Żubrów oraz Skansen Zagroda Wsi Pszczyńskiej – 1000,00 zł.
 7. Powiat Cieszyński – Podróż „za jeden dzień” – folder z propozycjami jednodniowych wycieczek – 1500,00 zł.
 8. Powiat Cieszyński – Cieszyńskie na weekend – przewodnik turystyczny – 3500,00 zł.
 9. Silesia Trip & Hotels – Wydruk ulotki promocyjnej ujmującej w nowatorski sposób kompleksową ofertę sprzedaży usługi turystycznej dostosowanej językowo dla potrzeb odwiedzających lokalny rynek turystyczny – 1000,00 zł.
 10. Związek Gmin Jurajskich – Album zdjęciowy „Jurajskie Noce i Dnie” (wersja polska, angielska i niemiecka) – 2000,00 zł.
 11. Związek Gmin Jurajskich – Szlak Orlich Gniazd – przewodnik produktowy (nowy przebieg szlaku rowerowego) – 5000,00 zł.
 12. Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska” – Dodruk oraz aktualizacja Przewodnika Rowerowego Liswarciański Szlak Rowerowy – 2500,00 zł.

Przeczytaj również