turystyka śląskie

Rozstrzygnięto konkursy na dofinansowanie działań członków ŚOT w roku 2024

W dniu 18 marca br. Zarząd Śląskiej Organizacji Turystycznej podjął uchwały w sprawie dofinansowania działań Członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w roku 2024 ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym Priorytet 1. wsparcie  działalności wydawniczej i promocyjnej oraz Priorytet 2. wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję  regionalnych marek turystycznych województwa śląskiego  poprzez organizację akcji Promocyjne Lato 2024 w Śląskim. Ponadto Zarząd podjął uchwałę  w sprawie dofinansowania członków Śląskiej Organizacji Turystycznej w roku 2024 w zakresie działań rozwijających i doskonalących oferty i produkty  poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie.

Wykaz dofinansowanych projektów – Promocja_priorytet 1
Wykaz dofinansowanych projektów – Promocja_priorytet 2
Wykaz dofinansowanych projektów – Infrastruktura

 

 

 


Przeczytaj również