turystyka śląskie

Ruszył konkurs na dofinansowanie działań członków ŚOT w 2024 roku

Śląska Organizacja Turystyczna  rozpoczęła przyjmowanie wniosków na  dofinansowanie działań członków ŚOT w 2024 r.


 

1) działań ukierunkowanych na tworzenie i promocję produktów turystycznych o znaczeniu regionalnym w dwóch priorytetach:

 

Priorytet 1: wsparcie działalności wydawniczej i promocyjnej członków Śląskiej Organizacji Turystycznej,

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 1 – Priorytet 1 jest P. Agnieszka Czachura-Łach, tel. 322072073,  agnieszka.lach@slaskie.travel

 

Priorytet 2: wsparcie ukierunkowane na rozwój i promocję regionalnych marek turystycznych województwa śląskiego (Beskidy, Śląsk Cieszyński, Jura Krakowsko-Częstochowska, Kraina Górnej Odry) poprzez organizację akcji Promocyjne Lato 2024 w Śląskim.

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 1 – Priorytet 2 jest P. Iwona Pakuła-Błoch, tel. 322072073,  iwona@slaskie.travel

 

Wnioski o dofinansowanie podpisane elektronicznie przez upoważnione osoby należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: info@slaskie.travel w terminie: do 29.02.2024 r.

Szczegóły konkursu (zasady wsparcia, formularz wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór sprawozdania oraz wzór informacji o dofinansowaniu) w załączonych poniżej dokumentach.

zasady dofinansowania – promocja 2024

wniosek o dofinansowanie – promocja 2024_zał. nr 1 do zasad dofinansowania

umowa o dofinansowanie’ – promocja 2024_zał. nr 2 do zasad dofinansowania

sprawozdanie z realizacji projketu – promocja 2024_zał. nr 3 do zasad dofinansowania

Informacja o dofinansowaniu – zał. nr 4 do zasad dofinansowania

 


 

2) działań rozwijających i doskonalących oferty i produkty poprzez infrastrukturę turystyczną w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem regionalnych Marek Turystycznych

Szczegóły konkursu (zasady wsparcia, formularz wniosku o dofinansowanie, wzór umowy, wzór sprawozdania) w załączonych poniżej dokumentach.

zasady – dofinansowanie członków ŚOT 2024 – infrastruktura

wniosek – dofinsowanie członków ŚOT 2024 – infrastruktura

Umowa – dofinansowanie członków ŚOT 2024 – infrastruktura

sprawozdanie – dofiansowanie członków ŚOt 2024 – infrastruktura

Osobą do kontaktu w sprawie konkursu pkt. 2  jest P. Iwona Pakuła-Błoch, tel. 322072073,  iwona@slaskie.travel


Przeczytaj również