turystyka śląskie

Unieważnienie przetargu ŚOT/2/3.3/2011

Dotyczy przetargu nieograniczonego ŚOT/2/3.3/2011 na „Dostawę wyposażenia informatycznego i elektronicznego do punktów informacji turystycznej wraz z wykonaniem sieci LAN”


Przeczytaj również