turystyka śląskie

Zapytanie dotyczące treści Regulaminu przetargu nieograniczonego ŚOT/5/3.3/2011

W dniu 20.05.2011, Śląska Organizacja Turystyczna otrzymała zapytanie o wyjaśnienie treści Regulaminu przetargu na „Wykonanie sieci LAN oraz instalacji towarzyszących wraz z niezbędnymi urządzeniami aktywnymi dla punków informacji turystycznej”. W związku z powyższym, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z opublikowanymi  załącznikami.


Przeczytaj również