turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dot. materiałów promocyjnych na konferencję

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym materiałów promocyjnych na konferencję otwierającą projekt.


Przeczytaj również