turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dotyczące gadżetów promocyjnych

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym określenia ceny zamówienia wg. załączników.

 


Przeczytaj również