turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dotyczące napisania tekstów turystyczno-krajoznawczych

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym napisania tekstów turystyczno-krajoznawczych do 6 przewodników po Województwie Śląskim.


Przeczytaj również