turystyka śląskie

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania zdjęć

Śląska Organizacja Turystyczna w ramach realizacji projektu „Śląski System Informacji Turystycznej” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania 2000 zdjęć.

Sprostowanie do Zapytania ofertowego na wykonanie zdjęć w ramach projektu Śląski System Informacji Turystycznej.


Przeczytaj również